foto 01: Gerard Fieret, 1956

DVD: Gerard Fieret, fotograaf. 10' B&W
foto 02: Gerard Fieret, 1992 DVD: Gerard Fieret, kunstenaar. 11' Color

16 mm film CIRCUS TONI BOLTINI, 10' B&W,1968. Gescand naar DVD

Voor zijn eerste film die Jacques Meijer als liefhebber met zijn 16 mm Paillard Bolex camera maakte, volgde hij in zijn vrije tijd circus Toni Boltini. In een straf tempo trok het circus door Nederland. Dat betekende opbouwen, twee voorstellingen geven en weer afbouwen. Dat slopende ritme van werken is het thema van de film. Met aan het slot èèn verstaanbare zin van de spreekstalmeester: "Dames en heren het is u natuurlijk allemaal bekend dat een circus hoofdzakelijk bestaat uit zeildoek en wat hout."